900 000 produktów przeznaczamy na wsparcie dla Ukraińców