Wstrzymaliśmy sprzedaż towarów z Rosji i Białorusi